Elkészült a Második Reformkor Alapítvány második törvényjavaslata, amely a cigány hősökről szól. Meggyőződésünk, hogy nemcsak a felzárkózáshoz szükséges feltételeket, hanem példaképeket is kell adni a cigányságnak a sikeres integráció érdekében. A javaslatot minden parlamenti frakció és egyéni képviselő megkapta.

Alább a javaslat teljes szövege, benyújtásra kész formában:

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása
Benyújtó: ismeretlen
Törvényjavaslat címe: A Cigány Hősök Emléknapjának megteremtéséről

Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „A Cigány Hősök Emléknapjának
megteremtéséről” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani.

2

 1. évi ….. törvény

A Cigány Hősök Emléknapjának megteremtéséről

Az Országgyűlés kötelességének érzi, hogy tisztelettel adózzék a cigány származású hősök emléke
előtt. Emlékük megörökítésére, a ma élő és a jövő nemzedékeknek példájuk felmutatására a
következő törvényt alkotja:

 1. § Az Országgyűlés – tisztelettel adózva a cigány hősök emléke előtt – a haza szabadságáért és
  függetlenségéért, a nemzet fennmaradásáért küzdött hazafiak emlékét e törvényben megörökíti.
 2. § Az Országgyűlés a soha el nem múló hálája jeléül, a ma élő és a jövő nemzedékek okulására, a
  hősök dicsőségére minden esztendő március 20-át a Cigány Hősök Emléknapjává nyilvánítja.
 3. § Az Országgyűlés kifejezi azon meggyőződését, hogy az állami szervek, a helyi
  önkormányzatok, a vallási közösségek, a civil szervezetek, a magyar nemzet fiai és leányai minden
  évben, a Cigány Hősök Emléknapján méltó megemlékezés keretében leróják hálájukat és
  kegyeletüket az elmúlt ezredév cigány hőseinek.
 4. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

3
Általános indokolás

A Magyarországi demográfiai folyamatok tendenciáiból egyértelműen kiolvasható, hogy a hazai
cigányság lélekszáma rövidesen szétfeszíti a hagyományos kisebbségi kereteket. Ezért különösen
sürgető, hogy az évtizedek óta sikertelen, vagy csak apró eredményeket produkáló integrációs
folyamatot sikerre vigye az ország. Ebben a folyamatban a felzárkóztatás szociális, munkaügyi,
oktatási szempontjai nélkülözhetetlenek, de nem elégségesek. Nem lehet közös hazát építeni közös
lelki alap hiányában. Ez a lelki alap csak a haza tisztelete és szeretete lehet. A törvényjavaslat
lényege, hogy ehhez egyrészt adjunk a megszülető roma fiataloknak kapaszkodókat, másrészt a
magyar társadalom egészének mutassunk fel dicső példákat a cigányság hazaszeretetének történelmi
megnyilvánulásaiból. Ne csupán segélyt, megfelelő oktatást vagy munkahelyet adjunk, hanem ennél
is többet: adjunk a cigány fiataloknak saját példaképeket!

A hazaszeretet egy olyan érzelmi-lelki kapcsolódás, amire valahol mindenki vágyik, amire
mindenkinek szüksége van, ami mindenkinek jár. A hazaszeretet olyankor is energiákat tud
felszabadítani egy közösségben, amikor a mindennapi gondolkodás már feladná. A hazaszeretet
ezért csodákra képes. Biztosítani kell ezt az erőt a roma fiataloknak is, méghozzá a saját hőseik
példáján keresztül.

Részletes indokolás

 1. § – 3.§
  A Cigány Hősök Emléknapjának megteremtése.
 2. §

Hatályba léptető rendelkezés.